Nelso Mandela 100

https://www.youtube.com/watch?v=ybhNwyvKLj4

Nxoshe vs Ngamntwini

https://www.youtube.com/watch?v=BX88Yr-YIlg

Zolani Tete workout Session

https://www.youtube.com/watch?v=wJK9H1gA8FA

9 Ntlantla Tyira vs Sifiso Sem

https://www.youtube.com/watch?v=-G0Co20yOtM

Siphenathi Dasa vs Philasande Zikishe

https://www.youtube.com/watch?v=kf-t39j34nY

Ntlantla Tyirha’s Open Boxing Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=1XcnwqmPYfI

CEO Of Kwa Nobuhle Build it Mr David Goldberg

https://www.youtube.com/watch?v=wRZvxQiH5yA

Ntlantla Tyira vs Sifiso Sam

https://www.youtube.com/watch?v=5hAJ3ef58Xk

Sabotage gives his advice for those who will be fighting this weekend.

https://www.youtube.com/watch?v=0ufdwfkuVYA

Ludumo Lamati

https://www.youtube.com/watch?v=wm43fsqXDKE